Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en/of het gebruik van de door VIA VAI uitgegeven loyaltyprogramma “VIA VAI Club”.

1. Het gebruik van de VIA VAI Club.

 1. Het VIA VAI Club lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Alle VIA VAI Club klantgegevens zijn eigendom van VIA VAI.
 3. Als VIA VAI Club lidmaatschap houder spaar je bij elke aankoop via de website van VIA VAI punten.

2. Het sparen van punten

 1. Met een geldig account spaar je voor elke volle euro (€ 1,-) één punt.
 2. De punten worden verstrekt op alle aankopen en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag.
 3. Je ontvangt alleen punten wanneer je ingelogd bent op jouw account wanneer je de aankoop doet.
 4. Indien je gekochte artikelen retourneert of ruilt, worden de verstrekte punten in mindering gebracht of aangepast naar in artikel 1.1 genoemde ratio.
 5. VIA VAI behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal punten dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de punten die reeds gespaard zijn. Zie ook artikel 4.

3. Het inwisselen van punten

 1. Wanneer je voldoende punten hebt verzameld kun je deze inwisselen voor producten of kortingsvouhcers. Op je accountpagina zie je welke producten je kunt inwisselen voor jouw opgespaarde punten.

4. Wijzigingen

 1. VIA VAI behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. VIA VAI behoudt zich tevens het recht voor om het aantal punten voor contante korting te wijzigen. Informatie omtrent wijzigingen vind je op www.viavaishoes.com. De versie datum van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de VIA VAI Club accounthouder geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder V genoemd.

5. Gegevens van de VIA VAI accounthouder

 1. De gegevens van de VIA VAI Club accounthouder zullen worden verwerkt in een persoonsregistratie. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van het VIA VAI Club account noodzakelijk is.
 2. Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt je schriftelijk of per e-mail aan VIA VAI middels info@viavaishoes.com of brief(kaart) aan VIA VAI, Tielenstraat 13, 5145 RC Waalwijk.
 3. De VIA VAI Club accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de eigen actuele adresgegevens aan VIA VAI en haar hiervan op de hoogte te brengen bij een naams- of adreswijziging.

6. Aansprakelijkheid

 1. VIA VAI is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik - door jou dan wel derden - van je VIA VAI Club account, noch voor het frauduleus inwisselen van punten en evenmin voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde punten spaarcheque.

7. Geldigheid

 1. Jouw VIA VAI Club account is te allen tijde geldig tenzij anders aangegeven of opgeheven wordt door persoon zelf. 

8. Beëindiging deelname

 1. Je hebt het recht jouw deelname aan de VIA VAI Club op ieder moment te beëindigen.
 2. Na opzegging is het VIA VAI Club account niet meer geldig, ongeacht de daarop vermelde geldigheidsduur.
 3. Na beëindiging kunnen geen punten meer worden bij- of afgeschreven.

9. Beëindiging programma

 1. VIA VAI behoudt zich het recht voor de VIA VAI Club stop te zetten. 

10. Diversen

 1. VIA VAI behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Vind een winkel in de buurt

Open storelocator