Maatschappelijk Verantwoord ondernemen


Algemeen

VIA VAI staat middenin de samenleving. We voelen ons als bedrijf en als personeel, verantwoordelijk om daar een positieve bijdrage aan te leveren. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Ondernemen met oog voor de maatschappij. Dit doen we door kritisch naar onze processen te kijken, en daar waar het kan, verbeteringen door te voeren.

Uit ervaring weten we dat wij hiervoor nog belangrijke stappen moeten zetten. Desalniettemin zijn we ambitieus om een meer duurzame toekomst dichterbij te halen. Daarbij kijken we niet alleen naar onszelf maar ook naar onze partners, zodat de gehele keten in beweging komt.

People, Planet en Profit vormen samen de 3 P’s die de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn. VIA VAI streeft er naar deze drie zoveel mogelijk in balans te laten zijn. In deze publicatie lees je meer over onze visie en hoe we onze doelstellingen proberen te realiseren.

Planet

Het maken van maatschappelijk verantwoorde schoenen begint met een meer transparant productieproces. Wij werken uitsluitend met Europese leveranciers die een actief milieubeleid voeren en goede arbeidsomstandigheden waarborgen. Met de meeste van onze leveranciers en fabrieken hebben wij een langdurige samenwerking, waarvan sommigen zelfs al vanaf de oprichting.

In onze processen kijken we kritisch naar de omstandigheden waaronder onze producten worden geproduceerd, de gebruikte materialen, maar ook de door ons gebruikte verpakkingsmaterialen en de huisvesting van ons pand. Door transparantie te betrachten willen we zaken daarbij ook niet beter of anders maken dan ze zijn. Bij alles is ons uitgangspunt: kunnen we het beter doen? Dan proberen we dat. Zijn er betaalbare en verantwoorde alternatieven? Dan doen we dat.

 • Wij werken uitsluitend met Europese (gecertificeerde) fabrikanten en Leerlooierijen samen. Onze fabrikanten hebben met ons een code of conduct getekend waarin ze bevestigen dat ze werken volgens deze voorschriften waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van de keten. Buiten dat, trekken wij samen op, om processen waar dat kan, te verduurzamen. Zij werken daarin volgens dezelfde waarden als VIA VAI Shoes.
 • Verspilling is killing. Daarom is ons productieproces gebaseerd op efficiëntie.
 • Onze partners gebruiken zowel chroomgelooid als plantaardig gelooid leer voor haar productie. Ten aanzien van het productieproces proberen we chroom te vermijden, maar er kan een substantie aanwezig zijn. Dit wordt uitvoerig gemeten en er worden steekproeven toegepast. De herkomst van het leer is niet altijd te herleiden, maar grotendeels uitsluitend Europees. Wij gaan de uitdaging met onze looierijen aan om deze naar een 100% score te gaan brengen.
 • Wij hebben een nauwe samenwerking met een lokale schoenmaker. Waarbij we altijd zullen bekijken of repareren tot de mogelijkheden behoort waardoor de schoen weer jaren meekan. Mocht dit helaas niet mogelijk zijn dan worden onze schoenen aan een goed doel geschonken.
 • Al onze verpakkingen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Dit papier is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het FSC-systeem is erop gericht dat ook in de toekomst de natuur behouden blijft en de bevolking, bedrijven en consumenten kunnen profiteren van wat het bos hen te bieden heeft.
 • Onze consumenten-verzenddozen zijn gemaakt van 100% gerecycled papier. Daarnaast hebben we verschillende (maat) verpakkingsformaten voor onze webshop om het gebruik van karton te beperken. Door goed passende dozen te gebruiken kunnen we ze bovendien efficiënter laten vervoeren en wordt daarmee de CO2-uitstoot door transport beperkt.
 • Onze vaste partners in transport, voeren een actief MVO-beleid.
 • Ons pand is volledig voorzien van ledverlichting en er is een plan gemaakt om zonnepanelen te laten plaatsen zodat we energieneutraal kunnen ondernemen.
 • We voeren een actief energiebeheer binnen ons bedrijf. Door bewust om te gaan met water, verlichting maar ook het gebruik van de verwarming.
 • We proberen te investeren in een papierloos kantoor. Wij verzenden, communiceren en ondertekenen nagenoeg alleen nog digitaal.


People

Onze mensen maken het verschil. Wij proberen dagelijks te sturen op een duurzame inzetbaarheid door onze mensen iedere dag een inspirerende en prettige werkomgeving te bieden.

 • Al onze medewerkers stellen we in staat om opleidings- en trainingstrajecten te doorlopen, zodat persoonlijke ontwikkeling altijd in beweging is.
 • Wij hebben gezonde werkplekken ingericht met afstelbare bureaustoelen, zit-sta-bureaus en een fiets-bureau. Daarbij bieden we dagelijks vers fruit op de werkplek aan.
 • Een goede werk-privé balans is essentieel. Wij bieden de mogelijkheid tot thuiswerken en ook de dagelijkse uren zijn - voor zover mogelijk - flexibel in te richten.
 • Naast een goede beloning, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregeling delen medewerkers mee in het succes van ons merk.


Profit

Bij VIA VAI Shoes kijken we verder dan onze business. Zo steunen we diverse maatschappelijke doelen. Niet alleen financieel, maar ook in arbeid.

 • Wij zijn een vast partnership aangegaan met Villa Pardoes en Nova Zembla.
  • Nova Zembla is een stichting die als missie heeft om de minderbedeelden in Bulgarije te ondersteunen d.m.v. kleding en schoeisel. Dit omdat een aanzienlijk deel van de bevolking in Bulgarije leeft onder de armoedegrens. Wij schenken bepaalde restvoorraden en afgekeurde producten die verder wel voldoen, aan deze stichting.
  • Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.
 • Behoudens een financiële bijdrage nemen al onze medewerkers deel aan vrijwilligersactiviteiten bij Villa Pardoes.
Beeld
Beeld

Vind een winkel in de buurt

Open storelocator