Wij staan voor kwaliteit en voor duurzaamheid. VIA VAI heeft als één van de doelen om een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat. Ondernemen met oog voor de maatschappij. Dit doen we door kritisch naar onze processen te kijken en, daar waar het kan, verbeteringen door te voeren.

Uit ervaring weten we dat wij hiervoor nog belangrijke stappen moeten zetten. Desalniettemin zijn we ambitieus om een meer duurzame toekomst dichterbij te halen. Daarbij kijken we niet alleen naar onszelf, maar ook naar onze partners, zodat de gehele keten in beweging komt.

People, Planet en Profit vormen samen de 3 P’s die de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn. VIA VAI streeft ernaar deze drie zoveel mogelijk in balans te laten zijn. In deze publicatie lees je meer over onze visie en hoe we onze doelstellingen proberen te realiseren.

Onze mensen maken het verschil. Wij proberen dagelijks te sturen op een duurzame inzetbaarheid door onze mensen iedere dag een inspirerende en prettige werkomgeving te bieden.

LEES MEER OVER PEOPLE

"Alle grote dingen beginnen klein. Daar gaan wij ook voor."

In onze processen kijken we kritisch naar de omstandigheden waaronder onze producten worden geproduceerd, de gebruikte materialen, de hoeveelheid afval en de huisvesting van ons pand. Door transparantie te betrachten willen we zaken daarbij ook niet beter of anders maken dan ze zijn. Bij alles is ons uitgangspunt: kunnen we het beter doen? Dan proberen we dat. Zijn er betaalbare en verantwoorde alternatieven? Dan doen we dat.

LEES MEER OVER PLANET

Bij VIA VAI kijken we verder dan onze business. Zo steunen we diverse maatschappelijke doelen. Niet alleen financieel, maar ook in arbeid. Wij zijn een vast partnership aangegaan met Villa Pardoes en Nova Zembla.

LEES MEER OVER PROFIT

"Duurzaam ondernemen is een reis die nooit eindigt. We hebben stappen gemaakt, maar beseffen ons dat er nog meer stappen te maken zijn."

Vind een winkel in de buurt

Open storelocator